فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Forehand

ˈfɔːrhænd ˈfɔːhænd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • noun adjective adverb
  قسمت ممتاز، مزیت، سرعمله، مباشر، سر و سینه و دست اسب، جلودار، پیشتاز
  • - a forehand stroke
  • - ضربه‌ی پیش‌دست
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد forehand

 1. noun (sports) a return made with the palm of the hand facing the direction of the stroke (as in tennis or badminton or squash)
  Synonyms: forehand stroke, forehand shot
 2. adjective (of racket strokes) made with palm facing direction of stroke
  Synonyms: forehanded
  Antonyms: backhand

ارجاع به لغت forehand

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «forehand» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/forehand

لغات نزدیک forehand

پیشنهاد بهبود معانی