فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Free-fire Zone

American: ˈfriːˈfaɪərˈzoʊn British: friːˈfaɪəzəʊn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • (ارتش) میدان تیر آزاد، میدان آتش آزاد (ناحیه‌ای که در آن از نظر تیر و بمب‌ا‌ندازی و غیره محدودیت وجود ندارد)
  • (عامیانه) فعالیت یا مناظره یا مسابقه و غیره که در آن مقررات و محدودیت وجود ندارد
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت free-fire zone

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «free-fire zone» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/free-fire zone

لغات نزدیک free-fire zone

پیشنهاد بهبود معانی