فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Free Will

ˈfriːwɪl friːwɪl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    اختیاری، آزادی اراده، طیب خاطر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد free will

  1. noun free choice
    Synonyms: assent, choice, conation, consent, desire, determination, discretion, free choice, free decision, freedom, inclination, intention, mind, one's discretion, one's own choice, one's own will, option, own say so, own sweet way, person’s full intent and purpose, pleasure, power, say so, velleity, volition, voluntary decision, willingness, wish
    Antonyms: responsibility

ارجاع به لغت free will

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «free will» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/free will

لغات نزدیک free will

پیشنهاد بهبود معانی