فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fuscous

American: ˈfʌskəs British: ˈfʌskəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    تیره، سیه‌فام، گندم‌گون
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت fuscous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fuscous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fuscous

لغات نزدیک fuscous

پیشنهاد بهبود معانی