فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fuse

fjuːz fjuːz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  fused
 • شکل سوم:

  fused
 • سوم شخص مفرد:

  fuses
 • وجه وصفی حال:

  fusing
 • شکل جمع:

  fuses

توضیحات

این لغت در معانی دوم و هفتم به شکل fuze نیز نوشته می‌شود ولی شکل نوشتاری fuse رایج است.

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  برق فیوز
  • - Each apartment has a separate electrical fuse.
  • - هر آپارتمان یک فیوز برق جداگانه دارد.
  • - The fuse is a simple yet vital component in electrical systems.
  • - فیوز جزئی ساده و در عین حال حیاتی در سیستم‌های الکتریکی است.
 • noun countable
  فتیله، چاشنی، ماسوره، فیوز (مواد منفجره)
  • - They lighted the dynamite's fuse and took refuge behind a wall.
  • - آن‌ها فتیله‌ی دینامیت را روشن کردند و پشت دیوار پناه گرفتند.
  • - The fuze causes the bomb to explode.
  • - چاشنی موجب ترکیدن بمب می‌شود.
  • - I lit the fuse of the firecracker.
  • - فیوز ترقه را روشن کردم.
 • verb - intransitive verb - transitive
  ترکیب کردن، آمیختن، درهم‌آمیختن، مخلوط کردن، به هم پیوند دادن، ترکیب شدن، به هم پیوند خوردن، ادغام کردن، مخلوط شدن، ادغام شدن (از نظر فیزیکی)
  • - The chef decided to fuse different cuisines.
  • - سرآشپز تصمیم گرفت غذاهای مختلف را ترکیب کند.
  • - - The artist will fuse colors to make a masterpiece.
  • - هنرمند رنگ‌ها را برای خلق یک شاهکار درهم‌خواهد آمیخت.
 • verb - intransitive verb - transitive
  مجازی ترکیب کردن، درهم‌آمیختن، یکی کردن، هم‌آمیختن، به هم پیوند دادن، ترکیب شدن، یکی شدن، به هم پیوند خوردن
  • - His poetry is an attempt to fuse the ancient traditions with the new.
  • - شعر او تلاش برای هم‌آمیزی سنت‌های کهن و نوین است.
  • - The two parties fused and formed a new party.
  • - دو حزب به‌هم پیوستند و حزب جدیدی را تشکیل دادند.
 • verb - intransitive verb - transitive
  ذوب شدن، آب شدن، ذوب کردن، آب کردن، هم گداز کردن، هم‌گذار شدن، هم‌جوش کردن، گداخته شدن (فلز) (و درهم‌آمیختن)
  • - Atomic nuclei are fused to form a heavier nucleus.
  • - برای تشکیل هسته‌ی سنگین‌تر هسته‌های اتم را هم‌جوش می‌کنند.
  • - The fire had fused the gold coins into a solid, shapeless mass.
  • - آتش‌سوزی سکه‌های طلا را ذوب کرده و تبدیل به یک توده‌ی سخت و بی‌شکل کرده بود.
 • verb - intransitive verb - transitive
  انگلیسی بریتانیایی برق سوزاندن (فیوز)، فیوز ... را پراندن، فیوز (چیزی) سوختن، فیوز (چیزی) پریدن
  • - The power surge caused the television to fuse suddenly.
  • - نوسان برق باعث شد تلویزیون فیوز بسوزاند.
  • - The old wiring in the house frequently fuses during storms.
  • - سیم‌کشی قدیمی خانه اغلب در هنگام طوفان فیوز می‌پراند.
 • verb - transitive
  فتیله‌ گذاشتن در، چاشنی‌دار کردن، فیوزدار کردن، ماسوره‌دار کردن (مواد منفجره) (اغلب به‌صورت مجهول می‌آید)
  • - We discovered a World War I 300-pound fuzed bomb.
  • - یک بمب فیوزدار سیصد پوندی جنگ جهانی اول را کشف کردیم.
  • - She expertly fused the device to the bomb.
  • - بمب را ماهرانه فیوزدار کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fuse

 1. verb meld, intermix
  Synonyms: agglutinate, amalgamate, bind, blend, cement, coalesce, combine, commingle, deliquesce, dissolve, federate, flux, integrate, interblend, interfuse, intermingle, join, liquefy, liquesce, melt, merge, mingle, run, run together, smelt, solder, thaw, unite, weld
  Antonyms: disconnect, divide, separate

Idioms

 • blow a fuse

  1- فیوز پراندن، فیوز سوزاندن 2- (عامیانه) از کوره در رفتن، از جا در رفتن

ارجاع به لغت fuse

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fuse» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fuse

لغات نزدیک fuse

پیشنهاد بهبود معانی