Halide معنی

American: ˈhæˌlaɪd British: ˈhæˌlaɪd
آخرین به‌روزرسانی:
  • Noun Adjective
    شیمی هالید (ترکیبی که در آن یک هالوژن با یک بنیان یا عامل آمیخته شده است)
  • Noun Adjective
    رجوع شود به: haloid

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک halide