با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kangaroo Court

ˌkæŋɡəˈruːˈkɔːrt ˌkæŋɡəˈruːkɔːt
آخرین به‌روزرسانی:
  • (عامیانه) دادگاه پوشالی، دادگاه غیرقانونی (که اصول دادگری و قوانین را زیرپا میگذارد)
  • (عامیانه) دادگاه من‌درآوردی (به‌ویژه در میان سرحدنشینان یا زندانیان شورشی که با شتاب و خودسرانه محاکمه و تنبیه می‌کنند)
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kangaroo court

  1. noun unauthorized court
    Synonyms: impromptu court, mock court

ارجاع به لغت kangaroo court

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kangaroo court» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kangaroo court

لغات نزدیک kangaroo court

پیشنهاد و بهبود معانی