Keep (something) To Oneself

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom B2
    (چیزی را) افشا نکردن، به کسی نگفتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت keep (something) to oneself

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keep (something) to oneself» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/keep (something) to oneself

لغات نزدیک keep (something) to oneself

پیشنهاد بهبود معانی