Keep Count (of) معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    حساب (زمان یا اقلام و غیره) را نگه داشتن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک keep count (of)