با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Krebs Cycle

American: ˈkrebzˈsaɪkəl British: ˈkrebzˈsaɪkəl
آخرین به‌روزرسانی:
  • (زیست شیمی) چرخه‌ی کربس
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد krebs cycle

  1. noun series of enzymatic reactions
    Synonyms: citric acid cycle, tricarboxylic acid cycle

ارجاع به لغت krebs cycle

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «krebs cycle» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/krebs cycle

لغات نزدیک krebs cycle

پیشنهاد و بهبود معانی