با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Large Language Model

ˌlɑːrdʒ ˈlæŋɡwɪdʒ ˌmɑːdl ˌlɑːdʒ ˈlæŋɡwɪdʒ ˌmɒdl
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

مخفف این لغت LLM است.

 • countable noun
  تکنولوژی مدل زبانی بزرگ (مدل زبانی متشکل از یک شبکه‌ی عصبی با پارامترهای زیاد که روی مقادیر زیادی متن بدون برچسب با استفاده از یادگیری خودنظارتی یا یادگیری نیمه‌نظارتی آموزش داده شده‌ است)
  • - The large language model has revolutionized the field of natural language processing.
  • - مدل زبانی بزرگ انقلابی در زمینه‌ی پردازش زبان طبیعی ایجاد کرده است.
  • - The large language model can generate human-like text by predicting the most likely sequence of words.
  • - مدل زبانی بزرگ می‌تواند با پیش‌بینی محتمل‌ترین توالی کلمات، متنی شبیه به متن انسان تولید کند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت large language model

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «large language model» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/large-language-model

لغات نزدیک large language model

پیشنهاد و بهبود معانی