Pomp And Ceremony

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    جلال و جبروت، کبکبه و دبدبه
  • Collocation
    مراسم باشکوه، کبکبه و دبدبه، تشریفات و زرق و برق
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک pomp and ceremony

پیشنهاد و بهبود معانی