فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Value-added Tax

American: ˌvæljuːˈædɪdˈtæks British: ˌvæljuːˈædɪdtæks
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • مالیات بر ارزش افزوده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت value-added tax

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «value-added tax» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/value-added tax

لغات نزدیک value-added tax

پیشنهاد بهبود معانی