Vanadic معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Adjective
    شیمی ترکیب دارای وانادیم سه‌ظرفیتی یا چهارظرفیتی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک vanadic