فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Vandyke

ˌvænˈdaɪk ˌvænˈdaɪk
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

 • noun adjective
  مخفف: Vandyke beard
 • noun adjective
  مخفف: Vandyke collar
 • noun adjective
  به سبک واندایک، به روش وندایک
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vandyke

 1. noun Flemish painter of numerous portraits (1599-1641)
  Synonyms: van dyck, Anthony Vandyke, Sir Anthony Vandyke
 2. noun A short pointed beard (named after the artist Anthony Vandyke)
  Synonyms: vandyke beard

ارجاع به لغت vandyke

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vandyke» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vandyke

لغات نزدیک vandyke

پیشنهاد بهبود معانی