Vaporizable

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    بخارشدنی، قابل تبخیر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vaporizable

  1. adjective (used of substances) capable of being volatilized
    Synonyms: evaporable, vaporific, vapourific, vapourisable, volatilizable, volatilisable

ارجاع به لغت vaporizable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vaporizable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vaporizable

لغات نزدیک vaporizable

پیشنهاد بهبود معانی