فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Vaporific

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    بخارزا، بخارشو
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vaporific

  1. adjective (used of substances) capable of being volatilized
    Synonyms: evaporable, vapourific, vaporizable, vapourisable, volatilizable, volatilisable
  2. adjective Resembling or characteristic of vapor
    Synonyms: vapourific, vaporish, vapourish, vaporous, vapourous

ارجاع به لغت vaporific

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vaporific» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vaporific

لغات نزدیک vaporific

پیشنهاد بهبود معانی