فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Vaporish

آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

 • adjective
  بخارسان، بخارمانند، دمه مانند
 • adjective
  پربخار، پردمه
 • adjective
  (قدیمی) دلمرده، خودبیمارانگار
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vaporish

 1. adjective Resembling or characteristic of vapor
  Synonyms: vaporific, vapourific, vapourish, vaporous, vapourous

ارجاع به لغت vaporish

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vaporish» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vaporish

لغات نزدیک vaporish

پیشنهاد بهبود معانی