Vaporish معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Adjective
    بخارسان، بخارمانند، دمه مانند
  • Adjective
    پربخار، پردمه
  • Adjective
    (قدیمی) دلمرده، خودبیمارانگار

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک vaporish