فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Variable Rate Mortgage

American: ˈveriəbəlˈreɪtˈmɔːrɡɪdʒ British: ˈveərɪəbəlreɪtˈmɔːɡɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • رهن یا بهره‌ی متغیر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت variable rate mortgage

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «variable rate mortgage» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/variable rate mortgage

لغات نزدیک variable rate mortgage

پیشنهاد بهبود معانی