(and) All That Jazz

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    (با تداعی منفی) و غیره، مهملات، مزخرفات
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت (and) all that jazz

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «(and) all that jazz» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/(and) all that jazz

لغات نزدیک (and) all that jazz

پیشنهاد بهبود معانی