بالنسبه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    bennesbe
  • comparatively
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بالنسبه

پیشنهاد و بهبود معانی