به حال خود گذاری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • علوم سیاسی
  • laissez faire
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی