به خود لرزیدن از شدت درد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • flinch
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک به خود لرزیدن از شدت درد

پیشنهاد و بهبود معانی