بینشی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • conceptual, perceptive, perceptual
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بینشی

پیشنهاد و بهبود معانی