ثانویه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saanaviy[y]e
  • secondary
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثانویه

پیشنهاد و بهبود معانی