ثانیا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saaniyan
  • secondly, in the second place
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثانیا

پیشنهاد و بهبود معانی