ثانی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saani
  • second
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثانی

لغات نزدیک ثانی

پیشنهاد و بهبود معانی