صباوت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sa(e)baavat
  • childhood, nonage
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صباوت

لغات نزدیک صباوت

پیشنهاد و بهبود معانی