صحرانشین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sahraaneshin
  • nomadic
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صحرانشین

لغات نزدیک صحرانشین

پیشنهاد و بهبود معانی