صدای هم زدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • stir
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای هم زدن

پیشنهاد و بهبود معانی