صدای گوشخراش در آوردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • jar
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای گوشخراش در آوردن

پیشنهاد و بهبود معانی