صدف شناسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • conchology
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدف شناسی

پیشنهاد و بهبود معانی