صدف چیزی را گرفتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • shell
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدف چیزی را گرفتن

پیشنهاد و بهبود معانی