صدوریافتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to be issued
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدوریافتن

پیشنهاد و بهبود معانی