صراحت و احتراز از پرده پوشی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • glasnost
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صراحت و احتراز از پرده پوشی

پیشنهاد و بهبود معانی