صف مستمندان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • bread line
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صف مستمندان

پیشنهاد و بهبود معانی