صندوق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sandoo(o)gh
  • box, chest, case
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صندوق

پیشنهاد و بهبود معانی