ضایع به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    zaaye'
  • spoiled, damaged, lost, futile

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضایع