ضد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    zed[d]
  • contrary, opposite, antagonist, opposite or opposed

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضد