غافلگیر کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • to come upon unawares, to surprise, to blindside, raid, rush

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک غافلگیر کردن