غایب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghaay(')eb
  • absent person, absentee
  • absent, hidden

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غایب