غایب شدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • to absent oneself, to be absent, to hide oneself, to abscond, todisappear

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)