غباری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • dusty, dust-coloured, misty, nebular

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)