غبطه خوردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • to envy or emulate

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)