غربت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghorbat
  • being away from one's home(town), exile

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غربت