غرفه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghorfe
  • booth, upper chamber

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غرفه