ماحصل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نتیجه، حاصل
 • فونتیک فارسی

  maahasal
 • اسم
  result, summary, average, upshot, fruit, bottom line, summation
  • - آن فیلم ماحصل زحمت‌های اوست.

  • - That movie is the fruit of his labors.
  • - ماحصل کلام

  • - to sum up, in short, briefly
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ماحصل

پیشنهاد و بهبود معانی