مجموعه مستقل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مجموعه‌ای از گره‌ها‌ در نظریه‌ی گراف که هیچ یالی میان هیچ جفتی از آن گره‌ها نباشد
 • فونتیک فارسی

  majmoo'eye mostaghel
 • اسم
  ریاضی independent set
  • - مسئله‌ی نظریه‌ی گراف برای یافتن بیشینه‌ی مجموعه‌ی مستقل کاری چالش‌برانگیز است.

  • - The graph theory problem of finding the maximum independent set is a challenging task.
  • - این دانشجوی علوم کامپیوتر الگوریتمی را برای یافتن مؤثر مجموعه‌ی مستقل در یک گراف معین پیشنهاد کرد.

  • - The computer science student proposed an algorithm to efficiently find the independent set in a given graph.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی