مختصرا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    Mokhtasaran
  • briefly
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مختصرا

پیشنهاد و بهبود معانی