مدار مجتمع به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • الکترونیک و برق
  • integrated circuit, chip
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مدار مجتمع

پیشنهاد و بهبود معانی